Faydalı məlumatlar

Aprel ayında fermerler Soya haqqında nəyi bilməlidir

Aprel ayı soya toxumunun səpini ilə xarakterizə olunur. Səpin norması 60-80 kq/ha olmaqla cərgəarası 60 sm götürülür. Səpin SPÇ-6 səpin agreqatı ilə aparılır Səpin əkin qatında temperatur 10 12 C olduqda aparılır. Arat olunmayan yerlərdə səpindən dərhal sonra suvarma (səpsuvar) aparılır. Torpağın su-hava xassələrini yaxşılaşdırmaq üçün çıxış alinanadək sahə torlu mala ilə malalanır.

Aqroservis ASC

© 2020 Aqroservis ASC

Aqroservis ASC