Texnika satışı

Yükləyici qreyferli (MTZ-80x traktoruna quraşdırılan)

Yükləyici qreyferli (MTZ-80x traktoruna quraşdırılan)

Qiyməti:

Ətraflı

Yanacaq daşıyan 5 tonluq

Yanacaq daşıyan 5 tonluq

Qiyməti:

Ətraflı

Çəltikbiçən SDK (Əl ilə idarə edilən)

Çəltikbiçən SDK (Əl ilə idarə edilən)

Qiyməti:

Ətraflı

Çalaqazan Arıcısan A-100

Çalaqazan Arıcısan A-100

Qiyməti:

Ətraflı

Qarğıdalı xeyderi 5 cərgəli Linamar OROS3 5R

Qarğıdalı xeyderi 5 cərgəli Linamar OROS3 5R

Qiyməti:

Ətraflı

Çiləyici ventilyatorlu 1000 lt. Karataş

Çiləyici ventilyatorlu 1000 lt. Karataş

Qiyməti:

Ətraflı

Kultivator 5 cərgəli gübrəspənlə AKB-4.2

Kultivator 5 cərgəli gübrəspənlə AKB-4.2

Qiyməti:

Ətraflı

Kotan 4 gövdəli asma (təkərli)-AK-4-35

Kotan 4 gövdəli asma (təkərli)-AK-4-35

Qiyməti:

Ətraflı

Soya toxumu səpən (Pnevmatik-diskli-12 cərgəli) gübrəverənlə Maschio Gaspardo MTB12

Soya toxumu səpən (Pnevmatik-diskli-12 cərgəli) gübrəverənlə Maschio Gaspardo MTB12

Qiyməti:

Ətraflı

Kartofbasdıran 4 cərgəli Karataş

Kartofbasdıran 4 cərgəli Karataş

Qiyməti:

Ətraflı

Kartofbasdıran 2 cərgəli Karataş

Kartofbasdıran 2 cərgəli Karataş

Qiyməti:

Ətraflı

Çəltik şitili əkən, əl ilə idarə edilən - 4 cərgəli KUBOTA SPV-48C

Çəltik şitili əkən, əl ilə idarə edilən - 4 cərgəli KUBOTA SPV-48C

Qiyməti:

Ətraflı

Aqroservis ASC

© 2020 Aqroservis ASC

Aqroservis ASC