Faydalı məlumatlar

Fevral ayında fermerler Tütünçülükdə nəyi bilməlidir

Fevralda sitillikləri küləkdən gorumaq üçün çəpərlər çəkilməli, peyin, meşə çürüntüsü və qum daşınmalı, qida qarışığı hazırlanmalı, şitilliklər düzəldilməli, ora ya toxum səpilməli (1m² sitillivə 04-06 q toxum səpilməlidir), suvarılmalı, cücərtilərə qulluq edilməli, açıq laklar hazirlanmalidır. İri tütünçülük təsərrüfatlarında tütün qurudulan yeni binaların tikilməsi va mövcud olanların tamir isi sürətləndirilməli, lazimi qədər inşaat materialları gətirilməli və qısa müddətdə tikinti işi qurtarmalıdır. Sitilliklərə qullug işi davam etdirilir.

Fermerlər Əkinçilikdə  nəyi bilməlidirlər. Ədəbiyyat: İ.M.Cümşüdov , D.Z.Şabandayev, S.Ə.Dünyamalıiyev, R.Ə.Abbasov, R.İ.Müstafayev 

BAKI 2018

Aqroservis ASC

© 2020 Aqroservis ASC

Aqroservis ASC