Qanunvericilik

Azərbaycan Respublikasının Qanunları

S/S Sənədin adı Nömrəsi Qəbul edilmə tarixi

1

“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

12 iyul 2019-cu il

2

“Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

27 iyun 2019-cu il

3
“Pambıqçılıq haqqında” AR Qanunu
1012-IIIQ

11 may 2010-cu il

4
“Taxıl haqqında” AR Qanunu
898-İQ

16 iyul 2000-ci il

5
“Toxumçuluq haqqında”AR Qanunu
257-İQ

11 mart 1997-ci il

6
“Kənd təsərrüfatı kooperasiyası haqqında” AR Qanunu
270-VQ

14 iyun 2016-cı il

7
“Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında”  AR Qanunu
273-IVQ

13 dekabr 2011-ci il

8 “Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında”AR Qanunu 987-IIIQ

20 aprel 2010-cu il

9
“Arıçılıq haqqında”  AR Qanunu
765-IIIQ

02 fevral 2009-cu il

10 “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında” AR Qanunu 650-IIIQ 13 iyun 2008-ci il
11 “Damazlıq heyvandarlıq haqqında” AR Qanunu 516-IIIQ 18 dekabr 2007-ci il
12 “Fitosanitar nəzarəti haqqında” AR Qanunu 102-IIIQ 12 may 2006-cı il
13 “Ailə kəndli təsərrüfatı haqqında” AR Qanunu 926-IIQ 14 iyun 2005-ci il
14 “Baytarlıq haqqında” AR Qanunu 922-IIQ 31 may 2005-ci il
15 “Çayçılıq haqqında” AR Qanunu 402-IIQ 17 dekabr 2002-ci il
16 “Kənd təsərrüfatında sığortanın stimullaşdırılması haqqında” AR Qanunu 344-IIQ 18 iyun 2002-ci il
17 “Üzümçülük və şərabçılıq haqqında” AR Qanunu 208-IIQ 19 oktyab 2001-ci il
18 "Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında” AR Qanunu 160-IIQ 29 iyun 2001-ci il
19 “Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin, aqrar islahatları nəticəsində ləğv olunmuş və işğal altında olan rayonların təsərrüfat subyektlərinin borcları haqqında” AR Qanunu 937-IQ 24 oktyabr 2000-ci il

Aqroservis ASC

© 2020 Aqroservis ASC

Aqroservis ASC