Qanunvericilik

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarları və Sərəncamları

S/S Sənədin adı Nömrəsi Qəbul edilmə tarixi

1

“Əlavə dəyər vergisindən azad olunan kənd təsərrüfatı texnikalarının ehtiyat hissələrinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

121

31 mart 2020-ci il

2

“Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına əkin sahəsinin becərilməsində istifadə etdiyi yanacaq və motor yağlarına, habelə buğda və çəltik əkininə görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına yardımların verilməsi Qaydaları”nın və “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və digər hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına mineral gübrələrin, biohumusun və pestisidlərin güzəştlə satılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 15 fevral tarixli 32 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

298

18 avqust 2020-ci il

3

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasında buğda toxumçuluğunun inkişaf etdirilməsi tədbirləri haqqında” 2008-ci il 19 iyun tarixli 139 nömrəli, “Yaponiya Hökumətinin 2KR Proqramı çərçivəsində ayırdığı qrantlar hesabına respublikaya gətirilmiş kənd təsərrüfatı texnikasının hüquqi və fiziki şəxslərə lizinqə verilməsindən və ya lizinq yolu ilə satışından Tərəfdaşlıq Fonduna toplanan vəsaitlərin təkrar istifadəsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 2005-ci il 15 noyabr tarixli 210 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 19 dekabr tarixli 549 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi və “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus kənd təsərrüfatı texnikasının, texnoloji avadanlığın, suvarma sistemləri dəsti və avadanlığının hüquqi və fiziki şəxslərə lizinqə verilməsi və ya lizinq yolu ilə satılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi və “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi haqqında” 2005-ci il 31 mart tarixli 58 nömrəli, “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının toxum, gübrə və damazlıq heyvanları ilə təmin edilməsinə əlavə dəstək verilməsi ilə əlaqədar bəzi məsələlər barədə” 2008-ci il 22 sentyabr tarixli 226 nömrəli, “Tərəfdaşlıq Fonduna toplanmış vəsaitin hesabına alınmış kənd təsərrüfatı texnikasının bir hissəsinin “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti vasitəsilə lizinqə verilməsi və ya lizinq yolu ilə satılması barədə” 2007-ci il 25 yanvar tarixli 15 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına alınan pestisidlərin satılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2005-ci il 29 noyabr tarixli 221 nömrəli qərarlarının ləğv edilməsi barədə AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

485

7 dekabr 2020-ci il

Aqroservis ASC

© 2020 Aqroservis ASC

Aqroservis ASC