Qanunvericilik

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanları və Sərəncamları

S/S Sənədin adı Nömrəsi Qəbul edilmə tarixi
1
"Kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyinin və aqrar sahədə lizinq fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi haqqında" AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
413
27 iyun 2019-cu il.
2
Aqrar sahədə yeni subsidiya mexanizminin yaradılması haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
759
27 iyun 2019-cu il
3
“Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
1137
17 avqust 2020-ci il
4
Aqrar bölmədə lizinqin genişləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
468
23 oktyabr 2004-cü il

Aqroservis ASC

© 2020 Aqroservis ASC

Aqroservis ASC