Texnika satışı

Yükləyici CPCD25FR

Yükləyici CPCD25FR

Qiyməti:

Ətraflı

Qarğıdalı dəninin qıçadan ayıran qurğu – QDA-400

Qarğıdalı dəninin qıçadan ayıran qurğu – QDA-400

Qiyməti:

Ətraflı

Rotorlu ot biçib-xırdalayan КИР –1.5

Rotorlu ot biçib-xırdalayan КИР –1.5

Qiyməti:

Ətraflı

Universal yem üyüdən qurğu UYX-350

Universal yem üyüdən qurğu UYX-350

Qiyməti:

Ətraflı

Traktor qoşqusu 6 ton 4 təkərli (arxa və yanlara boşaldan)

Traktor qoşqusu 6 ton 4 təkərli (arxa və yanlara boşaldan)

Qiyməti:

Ətraflı

Yemqıran asma YK-40

Yemqıran asma YK-40

Qiyməti:

Ətraflı

Ot dırmığı 5-li

Ot dırmığı 5-li

Qiyməti:

Ətraflı

Teleskopik yükləyici Dieci Agristar 37.7

Teleskopik yükləyici Dieci Agristar 37.7

Qiyməti:

Ətraflı

Yükləyici Rongwei 939EE

Yükləyici Rongwei 939EE

Qiyməti:

Ətraflı

Yükləyici qreyferli (MTZ-80x traktoruna quraşdırılan)

Yükləyici qreyferli (MTZ-80x traktoruna quraşdırılan)

Qiyməti:

Ətraflı

Yanacaq daşıyan 5 tonluq

Yanacaq daşıyan 5 tonluq

Qiyməti:

Ətraflı

Çalaqazan Arıcısan

Çalaqazan Arıcısan

Qiyməti:

Ətraflı

Aqroservis ASC

© 2020 Aqroservis ASC

Aqroservis ASC