Mineral gübrələr və pestisidlərin satışı

zoom1

Ammonium-nitrat gübrəsi

Qiymət: 28.50AZN

Təsir obyekti: Ammonium-nitrat 33-34% azot elementi var. Azot zülalların tərkibinə daxildir. O çatışmadıqda yaşıl kütlənin əmələ gəlməsi ləngiyir, bitkilər pis böyüyür, yarpaqları solğunlaşır və saralır. Azotlu gübrələr yaz vaxtı bitkilərə xüsusən çox lazım olur. Şitillik torpaqları əlavə yemləndirilmələrdən ötrü əlverişlidir. Suda asan həll olur. Ən çox turş olmayan torpaqlar üçün məsləhət görülür. (Azot) tərkibli makrogübrələr əsasən yazqabağı verilir. Azot tərkibli gübrələrin yay aylarında verilməsi qida əhəmiyyəti ilə yanaşı həm də torpağı sərin saxlamağa xidmət edir.

Kimyəvi tərkibi: NH4NO3

1 tonun satış qiyməti: 570 AZN

1 kisənin (50 kq) satış qiyməti: 28.50 AZN

Aqroservis ASC

© 2020 Aqroservis ASC

Aqroservis ASC