Texnika satışı

Traktor qoşqusu 6 tonluq Volkan

Traktor qoşqusu 6 tonluq Volkan

Qiyməti: 9 382,82 AZN

Ətraflı

Çəltikbiçən SDK (Əl ilə idarə edilən)

Çəltikbiçən SDK (Əl ilə idarə edilən)

Qiyməti: 5 610 AZN

Ətraflı

Çalaqazan Arıcısan

Çalaqazan Arıcısan

Qiyməti: 3 328,77 AZN

Ətraflı

Çöp doğrayan Cansa

Çöp doğrayan Cansa

Qiyməti: 5 080,20 AZN

Ətraflı

Kanalaçan Alpler

Kanalaçan Alpler

Qiyməti: 984,16 AZN

Ətraflı

Qarğıdalı xeyderi 5 cərgəli Linamar

Qarğıdalı xeyderi 5 cərgəli Linamar

Qiyməti: 23 508,91 AZN

Ətraflı

Çiləyici ventilyatorlu 1000 lt. Karataş

Çiləyici ventilyatorlu 1000 lt. Karataş

Qiyməti: 5 569.11 AZN

Ətraflı

Kultivator 5 cərgəli gübrəspənlə AKB-4.2

Kultivator 5 cərgəli gübrəspənlə AKB-4.2

Qiyməti: 7611

Ətraflı

Kotan 4 gövdəli asma (təkərli)-AK-4-35

Kotan 4 gövdəli asma (təkərli)-AK-4-35

Qiyməti: 2 126,40 AZN

Ətraflı

Mala lazer LZR-3-JUNİOR Karataş

Mala lazer LZR-3-JUNİOR Karataş

Qiyməti: 20 839.97 AZN

Ətraflı

Mala rotasion (üfüqi bıçaqlı)-2.7 metr-Can-R.Ö.M-2.7

Mala rotasion (üfüqi bıçaqlı)-2.7 metr-Can-R.Ö.M-2.7

Qiyməti: 6 147,60 AZN

Ətraflı

Soya toxumu səpən (Pnevmatik-diskli-12 cərgəli) gübrəverənlə Maschio Gaspardo MTB12

Soya toxumu səpən (Pnevmatik-diskli-12 cərgəli) gübrəverənlə Maschio Gaspardo MTB12

Qiyməti: 50 347,66 AZN

Ətraflı

Aqroservis ASC

© 2020 Aqroservis ASC

Aqroservis ASC