Mineral gübrələr və pestisidlərin satışı

zoom1

Ammofos gübrəsi

Qiymət: 81.50 AZN

Təsir obyekti: payızda torpağa fosfor-azot gübrəsidir, tərkibində 52% fosfor və 12% azot vardır, Ammofosun tərkibində fosforun miqdarının çox olması, onun mütəhərrik hala keçib bitkilər üçün asan mənimsənilməsi və gübrələmənin səmərəliliyinin artırılması üçün ammofosu payızda əsas şum altına vermək daha məqsədəuyğundur.

Kimyəvi tərkibi: NH4H2PO4

1 tonun satış qiyməti: 1630 AZN

1 kisənin (50 kq) satış qiyməti: 81.50 AZN

Aqroservis ASC

© 2020 Aqroservis ASC

Aqroservis ASC